Parti Programı

 1. TÜRKİYENİN UMUDU

Umut Partisi ;

Büyük ve tam bağımsız Türkiye için Umut olacağız.

Anneler ve Babaların çocuklarının Umut dolu yarınları için geliyoruz.

Gelecekten kaygı duyanlara Umut olmak için geliyoruz.

Ne olacak bu ülkenin hali diye soranlara Umut olmak için geliyoruz.

Adalet yok, hukuk yok diyenlere Umut olmak için geliyoruz.

Neden biz üretmiyoruz diye soranlara Umut olmak için geliyoruz.

Barış içinde yaşamak isteyenlere Umut olmak için geliyoruz.

Sağ sol nedir? Türk Kürt nedir? Alevi Sunni nedir? Bizi neden ayrıştırıyorlar diye soranlara Umut olmak için geliyoruz.

Gelecekten kaygı duyan Gençlere Umut olmak için geliyoruz.

Ülkede artık Demokrasi yok diyenlere Umut olmak için geliyoruz.

İşçi, köylü, esnaf, emekli ve çalışanlara Umut olmak için geliyoruz.

Hadi ezberleri bozalım diyenlere Umut olmak için geliyoruz.

Başka partimi var kime vereceğiz oyumuzu diye soranlara Umut olmak için geliyoruz.

Artık yeter diyenlere Umut olmak için geliyoruz.

Gökyüzünde uçan kuşa Umut olmak için geliyoruz.

Doğaya ve çevreye Umut olmak için geliyoruz.

Umut Partisi varsa aydınlık var, gelecek var, Güçlü Türkiye var.

TÜRİYE CUMHURİYETİ HALKININ UMUT DOLU YARINLARI İÇİN BİZ VARIZ VE BİZ ÇAREYİZ.

     ‘TÜRKİYEYE UMUT OLMAK İÇİN GELECEĞİZ,’

İLKELERİMİZ

a. Bağımsızlık

Umut partisi Eğemenlik Kayıtsız şartsız milletindir ilkesini kayıtsız şartsız olarak kabul eder. Tam Bağımsızlık ilkesini sağlamak için siyasi tüm çalışmaları yapar, Türkiye Cumhuriyeti Halkının varlığı, birliği,bütünlüğü ve bağımsızlığı üzerinde hiç bir kişi, kurum veya siyasi iradeyi kabul etmemektedir. Umut Partisi Egemenlik ve Bağımsızlığımıza tehdit oluşturan yurt içinde ve yurt dışındaki oluşumlar ve gruplara karşı olduğu bilinmelidir.

b. Milliyetçilik

a. Umut Partisi Türkiye Cumhuriyeti Halkını dil, kültür ve ülkü birliği ile birbirine bağlı vatandaşların oluşturduğu bir toplum olarak kabul etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür; çünkü bu kişiler aynı dili konuşmakta, aynı kültürü paylaşmakta, aynı ülküyü taşımaktadırlar. Bu anlayış içinde her bireyimizin amacı, Türkiye Cumhuriyeti Halkının mutluluğu, birlik ve beraberliği için çalışmak, bu kutsal vatanı daha güzel, daha bayındır hale getirmektir. Bu nedenle millî sınırlarımız içinde, millî benliğimizi duyarak varlığımızı yükseltmeye çalışmak, Umut partisinin milliyetçiliğinin esasıdır.

b. Irkçılığı reddeden Umut Partisi bütünleştirici, birleştirici, vatan yüzeyinde millî birliği sağlayıcı bir milliyetçilik anlayaşını benimsemektedir.

c. Devletçilik

a. Umut Partisi memleketin kalkınma sürecinde, ekonomik alanda bireylerin yapamıyacağı bazı işleri devletin üzerine alması esasına dayanır.

b. Umut Partisinin Devletçilik anlayışının temeli milletimize hizmet eden, İnsanı yaşatki devlet yaşasın ilkesini benimseyen devlet anlayışını kabul etmektedir. Milletimiz için gündüz oturmayan gece uyumayan devletçilik anlayışını benimser.

ç. Adalet ve Demokrasi

a. Umut Partisi Adalet mülkün temelidir ilkesini benimser. Umut partisi devletin dininin adalet olduğunu benimser. Umut Partisi adeletin bekçisi görevine her zaman taliptir. Adaletin olmadığı ülke ve toplumların sürekli korku içinde yaşadığını bilir ve bunları giderici tedbirler alır.

b. Umut Partisi Demokrasinin bir araç değil bir amaç olduğunu ilkesine uygun olarak hareket eder. Demokrasinin bir yaşam biçimi ve hayat felsefesi olduğunu bilir ve bu hususu destekleyici tedbirler alır.

d. Umut Partisi açık, dürüst ve hesap verebilir olmak ilkesini kabul eder.

e. Umut Partisi çözüm üretmek ve çalışkan olmak ilkesini benimser.

f. Umut Partisi farklılıklara saygılı olmak ilkesini benimser.

g. Umut Partisi Milli menfaatlerimizi her alanda her zaman ön planda tutmaktadır.

ğ. Umut Partisi Türkiye Cumhuriyeti Halkının menfaatini her türlü menfaatin üstünde tutan bir anlayışa sahiptir.

AMACIMIZ

a. Umut Partisi Türkiye Cumhuriyeti Halkının umut dolu yarınlarının teminatı bir siyasi parti olmayı amaçlamaktadır.

b. Umut Partisi Türkiye Cumhuriyeti Halkının fertleri arasında sevgi ve saygı dilini hâkim kılmayı amaçlamaktadır.

c. Halkın temsil edildiği Türkiye Büyük Millet meclisini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

ç. Umut Partisi inançlara saygılı ve ifade özgürlüğünü her alanda yükseltmeyi amaçlamaktadır.

d. Umut Partisi Bagımsız, tarafsız ve adil bir yargı sistemini amaçlamaktadır.

e. Usulsüzlük ve yolsuzluklarla tam etkin mücadele etmeyi amaçlamaktadır.

f. Türkiye Cumhuriyeti Halkının üretime dayalı ekonomik politikalarla refah seviyesinin yükseltilmesini amaçlamaktadır.

 1. HUKUK VE DEMOKRASİ

a. Umut Partisi Siyasetin ve iktidarın yargı süreçlerine müdahalesini asla kabul etmediği gibi yargınında siyaseti etki altına almasını kabul etmemektedir.

b. Umut Partisi herkesin dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğunu savunur, yapılacak tüm kanuni düzenlemeler ve alınacak tedbirlerde adil olacaktır.

c. Umut Partisi Toplumsal barış ve huzurun, milli birlik ve beraberliğin temel değeri olan adaletin noksansız bir şekilde her alanda tecelli etmesini sağlamak üzere gereken her türlü tedbiri alacaktır.

ç. Umut Partisi Devlet gücünün tek bir kişide veya grupta toplanmaması gerektiğini, zaman içinde o kişi ve gruplara verilen yetkilerin güç zehirlenmesine yol açacagını ve halkımız ile ilgili yanlış hayati kararların alınmasına sebep olacagını bilir bu hususu giderici yasal düzenlemeleri yapacaktır.

d. Umut Partisi açısından demokrasi, devlet yöneticilerinin yetkilerinin sınırlarını belirleyecek, halkı keyfi yönetim tarzından uzaklaştıracak, halkımızın yaşam tarzı ve özgürlüklerinin teminatı olacak bir siyasi parti olup çalışmalarını bu yönde yapacaktır.

e. Umut Partisi Demokrasinin bir araç değil bir amaç olduğu ilkesini savunmaktadır.

f. Umut Partisi af yasaları veya cezada indirim yasalarında halkın nabzına göre hareket ederek adam öldürme, silahlı terör örgütü üyeliği ve cinsel suçlar gibi suçlar haricinde diğer suçlarda gerekli düzenlemeler için çalışmalar yapacaktır.

g. Hakim ve Savcı yardımcılığı sistemini getirerek, HSK üyelerinin seçilmesi konusunda barolarında seçim sürecine dahil olabilmesini sağlayarak dolaylı yoldan halkın kendi yargıçlarını seçebilmesi sağlanacaktır.

ğ. Adalet teşkilatını güçlendirme vakfına üyelik konusunda barolardan da temsilcinin atanmasını Umut Partisi sağlayacaktır.

h. Her muhtarlıkta muhtarlara ve mahallelilere hukuki destek sağlanmasında yardımcı olabilmek için avukat bulundurulmasını sağlayacaktır.

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

a. Umut Partisi Temel Hak ve Hürriyetlerin yasalara uygun olarak korunmasını sağlayarak, Yaşama Hakkının, Sağlık Hakkının , Eğitim Hakkının, Düşünce Özgürlüğünün , İnanç Özgürlüğünün ,İbadet Hakkının, Özel Yaşamın Gizliliği Hakkının, Ekonomik Hakların teminatı olmakla birlikte temel hak ve özgürlüklerin hukuka aykırı bir şekilde kısıtlanmasına karşı olup, çıkaracagı kanun ve yasalar Temel Hak ve özgürlüklere aykırı olmayacaktır.

b. Umut Partisi sosyal devlet ilkesine bağlı olarak Temel Hak ve özgürlüklerin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

SİYASİ PARTİLER VE SEÇİM

a. Umut Partisi olarak siyasi partiler ve seçim kanununu Demokrasiye uygun olarak yeniden düzenleyecektir.

b. Umut Partisi genel seçim barajını % 4’e indirerek, Halkımız içindeki tüm görüş ve fikirlerin halkın temsilcileri vekiller tarafından TBMM ‘ sinde temsil edilmesi sağlanacaktır.

c. Umut Partisi siyasi partilerin kapatılmasını zorlaştıracak yasaları çıkaracaktır.
ç. Umut Partisi parti kuruluş işlemlerini kolaylaştırarak, parti üyeliklerini yasal güvence altına alacaktır.

d. Umut Partisi seçimlerin e-devlet üzerinden yapılmasını sağlayarak oy kullanma işlemlerini kolaylaştıracaktır.

e. Umut Partisi seçim işlemlerinin tamalanmasına müteakip seçim sonuçlarının Yüksek seçim kurulunda noter huzurunda parti temsilcilerinin nezaretinde sayımı yapılması hususunu yasal olarak gerçekleştirecektir.

 1. TOPLUM

EĞİTİM VE ÖĞRETİM

a. Umut Partisi sosyal, idarî ve mali düzenlemelerle öğretmenlik mesleğini saygın ve cazip bir meslek haline getirecektir. Öğretmenlerin; maaş, ücret, sosyal haklar ve emeklilik haklarında iyileştirme çalışmaları yapacaktır.

b. Üniversitelerde Eğitim Fakültelerinin yeterli sayıyı indirilmesi sağlanacaktır.

c. Teknoloji Enstitüleri açılarak orta öğrenim seviyesi statüsünde ögrencilere eğitim ögretim faaliyetlerine parelel zorunlu hale getirilecektir.

ç. Umut partisi olarak eğitim müfredatının güncellemesi yapılarak çocuklarımızın hayata hazırlanabilmelerini sağlayacak yetenekleri kazanabileceği teorik ve uygulamalı dersleri müfredata ekleyecektir.

d. Umut Partisi Okul öncesi eğitimin süresini uzatarak çocuklarımızın kendine olan özgüvenini sağlamlaştıracaktır.

e. Umut Partisi Üniversite sınavını kaldırarak ögrencilerin ders geçme notuna göre Üniversitelere girmesini sağlayacak olup Lise ve ortaokul not ortalamasını etkileyecek derslerin sınavını öğrencilerin farklı okullarda girmesini planlayacaktır.

f. Umut partisi Lise eğitimini 3 yıla indirecek olup Meslek Liselerinin 4 yıl olarak devam etmesini sağlayacaktır.

g. Umut Partisi Meslek Lisesi Eğitimlerinin kapsamını genişleterek Teknoloji liselerine dönüştürüp Meslek Lisesi ögrencilerinin 4’üncü sınıftaki son eğitim yıllarını yurt dışında staj eğitimi olarak görmelerini sağlayacaktır.

ğ. Eğitimin tüm seviyelerinde sanat ve spor branş dersleri zorunlu hale gelecektir.

h. Devlet eliyle verilen eğitimin normal sürecinde anasınıfından üniversiteye kadar hiç bir eğitim kademesinde herhengi bir isim altında para alınmyacaktır.
ı. Umut Partisi insan odaklı bir eğitim sistemi kuracak ve eğitimin eksik hususlarını tamamlayacaktır.

i. Umut Partisi Çocukların sağlıklı bir şekilde tüm gelişimlerini sağlamak, geleceğe çocukları hazırlamak için eğitimin çağdaş yöntemlerle yapılmasını sağlayacaktır.

j. Umut partisi çocuklarının eğitim ihtiyacını karşılamakta güçlük çeken ailelere her türlü maddi ve maevi desteği sağlayacaktır.

k. Umut Partisi eğitimde fırsat eşitliği sağlayarak herkesin aynı şartlarda eğitim alabilmesi maksadıyla her türlü tedbiri alacaktır.

l. Umut Partisi Eğitim müfredatını eğitimde dünya standartlarına çıkaracaktır.

m. Umut partisi Öğrenim çağındaki bütün engelli öğrencilerin tüm ulaşım ve eğitim masraflarını karşılayacaktır.

n. Umut Partisi Bilim ve sanat merkezlerinin sayısını artırarak ögrencilerin yeteneklerinin gelişmesini sağlayacaktır.

o. Umut Partisi Başarılı Özel eğitim kurumlarının eğitim uygulamalarını Devlet okullarında uygulanmasını sağlayacaktır.

ö. Umut Partisi özel sektörün teşvik edilmesi ile devlet gözetiminde özel okulların açılmasını sağlayacaktır.

p. Umut Partisi her meslek sahibinin mesleki eğitim almasını sağlayarak işinde profesyonel teknik eleman yetiştirilmesi için her türlü tedbiri alacaktır. Umut Partisi İmam Hatip Meslek liselerini Meslek Lisesi kapsamında değerlendirirek eğitim düzeyini yükselterek Fen Bilimleri derslerinin ağırlığını arttıracaktır.

r. Umut Partisi Halk eğitim merkezlerinin toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tam donanımlı olması sağlanacaktır.

s. Umut Partisi Üniversitelerde ağır sanayi hamlesini gerçekleştirecek teknik yeterliliğe sahip kalifiye personel yetiştirecek bölümlerin açılmasını sağlayacaktır.

ş. Umut Partisi tüm üniversitelerde yeterince yurt açarak öğrencilerin yemek ve barınma ihtiyaçlarının ücretsiz karşılanmasını sağlayacaktır.

t. Umut Partisi Üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarının atamaları ile ilgili keyfi uygulamaları ortadan kaldırarak, ögretim elemanlarının üzerindeki siyasi baskıyı ortadan kaldıracaktır.
u. Umut Partisi Üniversitelerde Araştırma Geliştirme Merkezlerinin sayılarını arttırarak görevli personelin akedemik eğitiminde ihtisaslaşabilmesi maksadıyla yurt dışına gönderilmesini sağlayacaktır.

ü. Umut Partisi yabancı ülkelerde Türk Üniversiteleri açarak o ülkenin eğitim müfredatına uygun teknik personel yetiştirilmesini sağlayacaktır.

v. Umut Partisi yüksek öğrenimini tamamlayan ögrencilerin yurt dışında staj yapmasını saglayarak ülkesi için daha etkin ve faydalı olmasını sağlayacaktır.

KÜLTÜR VE SANAT

a. Umut Partisi kültür ve sanat ile entegre edilmemiş bir toplum algısını ortadan kaldırarak, sanatı gereksiz bulan toplum yapısını değiştirecektir.

b. Umut Partisi kültür ve sanat eğitimi veren eğitim kurumlarının sayısını artırarak tam donanımlı hale getirecektir.

c. Umut Partisi kültür ve sanatı toplumumuzun kimliğinin ve birikiminin simgesi olarak görür.
ç. Umut Partisi Kültür ve sanat birikimimizi dünyadaki diğer kültür sanat birikimleriyle özdeşleştirilerek zenginleşmesini sağlayacaktır.

d. Umut Partisi Kültür ve Sanatsal faliyetlerin devlet tarafından desteklenmesini sağlayarak, eğitim ve ögretim çağındaki çocuklarımızın bu faaliyetlerden ücretsiz yararlanması sağlanacaktır.

e. Umut Partisi Kültür ve sanatsal faaliyetlerde yetişmiş personel sayısını fazlalaştırarak kadrolu olmalarını sağlayacaktır.

f. Umut Partisi İl ve ilçelerde bulunan halk kütüphanelerinin fiziki şartlarını iyileştirerek, daha yeterli hizmet verebilmesi için uzman personel eksikliklerini giderecektir.

g. Umut Partisi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda değişiklikler yaparak, kültür ve tabiat varlıklarını yurt dışına kaçıranlara agır cezai yaptırımlar getirecektir.

ğ. Umut Partisi taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını yerinde koruyarak bu alanları halka açık hale getirecek ve buralardan halkımızın ücretsiz faydalanmasını sağlayacaktır.

h. Umut Partisi yabancı kişilerin arkeolojik kazı yapmasına müsade etmiyecektir.

ı. Umut Partisi Sit alanları ile ilgili tüm mevzuatı gözden geçirerek bu alanların yağmalanmasını önleyecektir.

MEDYA

a. Umut Partisi Halkın haberleşme ve bilgi edinme özgürlüğünün üzerindeki tüm engelleri kaldıracaktır.

b. Umut Partisi Bağımsız bir medya için her türlü tedbiri alacaktır.

c. Umut Partisi medyadan siyasal partilerin eşit bir şekilde yararlanmasını sağlayacaktır.

ç. Umut Partisi her türlü yayın faaliyetlerinin; toplumu, ülkeyi ve devleti hedef almasına müsade etmeyecektir.

d. Umut Partisi yayın organlarının kişilerin özel yaşamına ve mahremiyetine girmesine, ahlaki sorunlara yol açmasına engel olacak ve cezai yaptırımları arttıracaktır.

e. Umut Partisi Medyada çocuk ve gençleri eğitici ve kültürümüzü öğretici yayınlar yapılmasını teşvik edecektir.

f. Umut Partisi Yerel medyanın gelişimi için gereken çalışmaları yapacaktır.

g. Umut Partisi Radyo Televizyon Kurulunun görevlerinde düzenleme yapacaktır.

ğ. Umut Partisi Yazılı, görsel ve internet medyasının, yasaların öngördüğü şekilde faaliyet göstermeleri için gerekli tedbirleri alacaktır.

h. Umut Partisi TRT’yi siyasi iktidarın tekelinden yasal düzenlemeler ile çıkarılmasını sağlayarak kamu yayıncılığı yapmasını sağlayacaktır.

SPOR

a. Umut Partisi Bedenen ve zihnen sağlıklı bireyler yetiştirmek için spora gereken her türlü desteği verecektir.
b. Umut Partisi tüm vatandaşlarımızın temel sportif faaliyetlere yönlendirilmelerini sağlayacaktır.
c. Umut Partisi mahallelerde gençlerin spor yapabilmesi maksadıyla yeterince spor tesisi kuracak ve vatandaşlarımızın buralardan ücretsiz olarak faydalanmasını sağlayacaktır.
ç. Umut Partisi Spor Kulüplerinin denetimlerini eşitlik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirecektir.
d. Umut Partisi Başarılı sporcuların yetiştirilmesinde emeği geçen tüm eğitmenlerin ödüllendirilmesini sağlayacaktır.
e. Umut Partisi uluslararası yarışmalara katılacak milli sporcularımızın kendilerini geliştirmek maksatlı her türlü taleplerini karşılayacaktır.
f. Umut Partisi her türlü spor müsabakasına öğretmen ve öğrencilerin girişlerinin ücretsiz olmasını sağlayacaktır.

g. Umut Partisi amatör kulüpleri ve spor dallarını destekleyerek gelişmelerini sağlayacaktır.

ğ. Umut Partisi olarak her türlü sportif faaliyete eşit oranda destek sağlanacaktır.

AİLE

a. Umut Partisi ülkemizin ve milletimizin geleceği için hayati öneme haiz ailenin korunması ve güçlendirilmesi için, aile yapısını tehdit eden her türlü tesirlerin önlenmesi için  gerekli tedbirleri alacaktır.

b. Umut Partisi Aile içi şiddet, ihmal ve istismarın önlenmesine yönelik yasal düzenlemeleri yapacaktır.

c. Umut Partisi aile kurumunun devamlılığına tehdit oluşturan her çeşit ekonomik sıkıntıları ortadan kaldıracak tedbirleri alacaktır.

ç. Umut Partisi Ekonomik sıkıntıları olan ailelere gelir testi yaparak kirasına asgari miktarda katkı sağlayacaktır.

d. Umut Partisi Ekonomik sıkıntıları olan ailelere gelir testi yaparak çocuk sayısına göre asgari maddi destek sağlayacaktır.

e. Umut Partisi evlilik yapacak gençlere gelir testi yaparak asgari maddi yardım sağlayacaktır.

f. Umut Partisi Ailede çocuk, engelli ve yaşlı bireylerin günlük hayatını kolaylaştıracak her türlü tedbiri alacaktır.

g. Umut Partisi medyanın aile yapısı ve evlilik üzerinde olumsuz etkiler yapacak yayınlardan arındırılması için yasal düzenlemeleri yapacaktır.

Kadın

a. Umut Partisi Kadınların sosyal ekonomik yapısının güçlendirilmesi için gerekli her türlü tedbiri alacaktır.

b. Umut Partisi Kadınlarımızın zor şartlarda, istemedikleri işlerde ve güvencesiz olarak çalıştırılmalarını önleyecektir.
c. Umut Partisi kadınların erken emekli olma ve yarı zamanlı çalışma imkanlarını genişletecektir.

ç. Umut Partisi Ev Hanımı olan kadınlara gelir testi yaparak asgari ihtiyaçlarını karşılayacak oranda maddi destek sağlayacaktır.

d. Umut Partisi Kendi işini kurmak ve üretime katılmak isteyen kadınlarımıza her türlü maddi desteği sağlayacaktır.

e. Umut Partisi Maddi zorluk yaşayan, bakıma muhtaç ve kimsesiz kadınlar için her türlü ihtiyaçlarının ücretsiz olduğu Altın kızlar merkezleri kurulacaktır.   

f. Umut Partisi okur yazar olmayan yetişkin kadınların okuma yazma öğrenmelerini sağlayacaktır.

g. Umut Partisi toplumda kadın erkek eşitliğini her alanda gerçekleştirecektir.

Gençlik

a. Umut Partisi milli varlığımızın temeli olan gençlerimizin fikirlerini açık bir şekilde ülkemizde dile getirebileceği bir ortamın teminatı olacaktır.

b. Umut Partisi Gençlerimizin gelecekle ilgili tüm kaygılarını ortadan kaldıracak ve gençlerin işsizlik problemini üretime dayalı bir ekonomik modelle çözecektir.

c. Umut Partisi gençlerimizin sosyal sorunların çözümünde aktif rol almasını sağlayacaktır.

ç. Umut Partisi gençlerimizin okul dönemlerinin bitiminde yurt dışına gezi planları yaparak gençlerimizin gelişim sağlamaları sağlanacaktır.

d. Umut Partisi bütün ümidimiz geçliğimizdir ilkesine bağlı olarak sosyal projeler üretecektir.

e. Umut Partisi Ülke kaynaklarını, gençliğin yetiştirilmesi ve istihdamı doğrultusunda, ihtiyaç duyulan her alanda seferber edecek olup bu sayede gençlerin kendini güvende hissetmesi sağlanacaktır.

f. Umut Partisi iktidarında gençlerimizin her türlü eğitim ve barınma ihtiyaçları ücretsiz karşılanacaktır.

g. Umut Partisi Toplumsal değişimlerin en önemli aktörünün gençliğimiz olduğu bilincinle hareket edecektir.

ğ. Umut Partisi olarak gençlerimizin boş zamanlarında kendilerini geliştirecek aktiviteler ile ilgili projeler üretecektir.

Çocuk

a. Umut Partisi Çocuk Hakları Sözleşmesi maddelerine uygun olarak tüm faaliyetlerini gerçekleştirecektir.

b. Umut Partisi her çocuğun birey oldugunu kabul edererek sosyal hayatta başarılı olmalarını sağlayacak tedbirleri alacaktır.

c. Umut Partisi çocukların cinsiyet farkı gözetmeksizin eğitimlerini eksiksiz tamamlayabilmeleri için her türlü tedbiri alacaktır.

ç. Umut Partisi suça karışan çocukların rehabilite edilebilmeleri maksadıyla resmi kurum ve kuruluşlar tesis edecektir.

d. Umut Partisi sokakta yaşayan kimsesiz çocukların her türlü ihtiyacını karşılayacak kamu kurum ve kuruluşları inşa ederek çocukların topluma kazandırılmasını sağlayacaktır.

e. Umut Partisi çocuklara yönelik şiddet ve istismarı engelleyecek yasal düzenlemeleri gözden geçirerek ağır cezai yaptırımlar getirecektir.

f. Umut Partisi çocuk yaşta evliliklere karşı yasal düzenlemeler yapacaktır.

g. Umut Partisi Çocuklarımızı ve gençlerimizi tehdit eden uyuşturucu madde kullanımını ortadan kaldıracak yasal düzenlemeleri hayata geçirerek kötü alışkanlıklarından uzak tutmaya yönelik projeler üretecektir.

ğ. Umut partisi yurt dışında doğup büyüyen çocukların milli duygularının gelişmesi maksadıyla uluslar arası projeler hazırlayarak hayata geçirecektir.

h. Umut Partisi çocuklarımızın medyadaki programlardan etkilenmesinin önüne geçmek maksadıyla medya kuruluşları ile ortak projeler üretecektir.

ı. Umut Partisi boşanma sürecindeki ailelerin çocuklarına devlet desteği vererek süreçten olumsuz etkilenmesinin önüne geçilecektir.

Yaşlılarımız

a  Umut Partisi yaşlılarımızın toplumsal yaşamını tüm alanlarda kolaylaştıracak tedbirleri alacaktır.

b. Umut Partisi yoksul veya kimsesiz yaşlıların tüm ihiyaçlarının devlet tarafından karşılanması sağlanacaktır.

c. Umut Partisi Aileleri yanında ikamet eden Bakıma muhtaç yaşlılarımızın evde bakım hizmetlerinin kapsamını genişleterek daha huzurlu bir yaşam sürmelerini sağlayacaktır.

ç. Umut Partisi her bireyin muhakkak yaşlanacağını ve bu bireylerin yaşlılık döneminde rahat ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için her türlü tedbiri alacaktır.

Şehit Yakınları ve Gazilerimiz

a. Umut Partisi Şehit Aileleri ve Gazilerimize Maddi ve Manevi her türlü desteği sağlayacaktır.

b. Umut Partisi Şehit Ailelerinin ve Gazilerimizin emaneti eş ve çocuklarının yaşam standartlarını yükseltmek için her türlü tedbirleri alacaktır.

c. Umut Partisi Şehitlerimizin Baba, Anne, Eş ve Çocukları ile Gazilerimize her türlü vergi muafiyetini getirecektir.

Engelliler

a. Umut Partisi tüm engelli vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltmek için Engelli federasyon ve Dernekleri ile ortak her türlü çalışmayı yapacaktır.

b. Umut Partisi engelli tüm vatandaşlarımızın şehirlerde günlük hayatını kolaylaştıracak altyapı çalışmalarını yapacaktır.

c. Umut Partisi Engelli Dernekleri ile engellilerimizin toplumsal yaşamın her alanında yer alabilmesi için düşünceli bir bakış açısı ile hareket edecektir.

ç. Umut Partisi engellilerin öncelikli olarak, ailelerinin yanında ve bulundukları sosyal ortamda destekleme çalışmalarında bulunacaktır.

d. Umut Partisi kamuda çalışan engelli personel kadrosunda gerekli düzenlemeleri yaparak arttıracaktır.

e. Umut Partisi engellilerin şiddete ve istismara maruz kalmasını önlemek için yasal düzenlemeleri yapacaktır.

f. Umut Partisi engellilerimizin eğitim seviyesini yükseltmek maksadıyla Rehabilitasyon merkezlerini donanımlı hale getirerek eğtimlerine katkı sağlayacaktır.

DİN VE DİYANET HİZMETLERİ

a. Umut Partisi Din ve vicdan özgürlüğünün her zaman teminatı olacaktır.

b. Umut Partisi çeşitli din ve inanç mensuplarının ibadetlerini rahat bir şekilde ifa edilmesi için her türlü tedbiri alacaktır.

c. Umut Partisi dinin siyasi bir malzeme olarak kullanılmasına asla müsade etmeyecektir. Dini kitapların ücretsiz dağıtımını sağlayacaktır.

ç. Umut Partisi Diyanet İşleri Başkanlığının Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde yaşayan azınlıklar dışında, hangi mezhepten olursa olsun, her hangi bir ayrım yapmaksızın bütün Müslümanlara hizmet etmesi sağlanacak olup bu hususlarla ilgili yasal düzenlemeleri yapacaktır

d. Umut Partisi bütün din temsilciliklerinin Diyanet işlerine bağlanmasını sağlayacaktır.

e. Umut Partisi dini inanç konusunda her türlü suistimale karşı olup bu hususlar ile ilgili yasal düzenlemeleri yapacaktır.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

a. Umut Partisi sivil toplum kuruluşlarını toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlayan ve demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olarak görmektedir.

b. Umut Partisi Sivil Toplum Kuruluşlarının kuruluş amaçlarına göre hizmet etmesini sağlayacaktır.

c. Umut Partisi Kamu Yararı gördüğü sivil toplum kuruluşlarına maddi destek sağlayacak olup, getirmiş oldukları projeleri devlet gözetiminde destekleyecektir.

ç. Umut Partisi Sivil Toplum Kuruluşları, vakıf ve derneklerin siyasi düşünce, inanç, cinsiyet farklılıklarının gözetilmediği faaliyetler içerisinde olması sağlanacaktır.

d. Umut Partisi Derneklerin kuruluş amacı olan dayanışma ve yardımlaşma çizgisinden çıkmaması için gerekli denetimleri ve yasal düzenlemeleri yapacaktır.

e. Umut Partisi yurt dışında kimliğimizi ve kültürümüzü tanıtıcı sivil toplum kuruluşlarının açılması maksadıyla çalışmalar yapacaktır.

f. Umut Partisi Sivil Toplum Kuruluşlarının Çalışmalarını düzenleyen mevzuatlarda gerekli güncelemeleri yapacaktır.

DOĞAL HAYAT VE ŞEHİRCİLİK

DOĞALHAYAT

Çevre

a. Umut Partisi temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının vatandaşlarımızın en doğal hakkı olduğu bilinciyle hareket edecektir.

b. Umut Partisi yaşadığımız ortamları sürdürülebilir, yaşanabilir ve sağlıklı kılmak için gerekli her türlü tedbiri alacaktır.

c. Umut Partisi küresel kirlenmeye yol açan kimyasalların kullanımına kesin sınırlamalar getirerek ve küresel kirlenmeyi engellemek için gerekli yasal düzenlemeleri yapacaktır.

ç. Umut Partisi orman yangınlarını önlemek için özel önlemler alarak ve caydırıcı kanunlar hazırlayıp ormanlarımızın yok olmasına engel olacaktır.

d. Umut Partisi kanalizasyonların ve fabrikaların atık sularının derelere, göllere ve denizlere boşaltılmasına engel olarak, devlet desteği ile buralara atık su arıtma merkezleri tesis ettirecektir.

e. Umut Partisi Çevreyi koruma bilincinin yerleşmesi için çevre kuruluşları, vakıflar ve dernekler ile devletin ortak çalışmalar yapmasını sağlayacak kanuni düzenlemeleri hayata geçirecektir.

Hayvan Hakları

a. Umut Partisi yabani hayvanların kendi doğal ortamlarında rahatsız edilmeden yaşamalarını temin edecek olup koruyucu tedbirleri yasal düzenlemeler ile arttıracaktır.

b. Umut Partisi nesli tükenmekte olan hayvanların korunması konusunda bilimsel çalışmalar yaparak koruyucu tedbirleri arttıracaktır.

c. Umut Partisi Hayvanların korunması ile ilgili yasaların titizlikle uygulanmasını sağlayacak tedbirler alacaktır.

ç. Umut Partisi Evcil hayvan ve hayvan bakım ürünleri mağazalarında bulunan hayvanların sağlığı ve haklarının ihlalleri ile ilgili denetimlerin arttırılmasını sağlayarak bu hususla ilgili yasal düzenlemeleri arttıracaktır.

d. Umut Partisi Üretim çiftlikleri, barınaklar, hayvan bahçeleri vb. yerlerde bulunan hayvanların sağlığı ve haklarının ihlalleri ile ilgili gerekli denetimleri arttırarak buraları iyileştirme  çalışmaları yapacaktır.
e. Umut Partisi Hayvan haklarının ihlaline yönelik suçları yeniden belirleyerek gerekli yasal düzenlemeleri yapacak ve cezaları yeniden düzenleyecektir.

ŞEHİRCİLİK
a. Umut Partisi yaşanabilir modern bir şehircilik anlayışının oluşmasına çalışacaktır.
b. Umut Partisi kamulaştırma faaliyetlerinde vatandaşların mülkiyet haklarının korunmasına azami önem gösterecektir.
c. Umut Partisi Şehirlerimizin aldığı yoğun göç nedeniyle yeterli olmayan yol, su, kanalizasyon, park, otopark gibi ihtiyaçlarını gidermek maksadıyla projeler üretilmesini sağlayacaktır.
ç. Umut partisi mevcut binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi ve çarpık yapılaşmanın önlenebilmesi için gerekli her türlü çalışmayı yapacaktır.

d. Umut Partisi yeni binaların yapımı sırasında araç park yerlerinin de yeterli sayıda olmasını sağlayarak yolların park olarak kullanılmasını engelliyecektir.

e. Umut Partisi şehirlerimizin İçinden geçen dere ve nehir kenarlarında yapılaşmaya yasak alanları belirleyerek bu alanlarda oyun parkları ve mesire alanları oluşturarak halkımızın hizmetine sunacaktır.

f. Umut Partisi konut üretimini arttırarak dar gelirli vatandaşlarımızın ucuz konut ihtiyacını karşılayacak tedbirler alacaktır.

g. Umut Partisi bütün şehirlerde çevreci projeler ile geri dönüşüm projelerine ağırlık verecektir.

ğ. Umut Partisi Kentsel dönüşüm çalışmaları yapılırken öncelikle ulaşım ve altyapı planlarını tamamlayacaktır.

 1. KAMU YÖNETİM POLİTİKASI

a. Umut Partisi Kamu idarecilerinin ve yöneticilerinin milletin efendisi olarak değil, millete hizmet için o makamları işgal ettiği ilkesiyle hareket edecektir.
b. Umut Partisi Kamu idarecilerinin atanmasında ehliyet ve liyakatı ön planda tutacaktır.
c. Umut Partisi Devlet işleyişinin süratli ve verimli hale getirilmesi maksadıyla bürokratik işlemlerin asgariye indirilmesi için gerekli önlemleri alacaktır.
ç. Umut Partisi e-Devlet aracılığı ile verilen hizmetlerin arttırılmasını sağlayarak alınan belgelerin asıl belge sayılmasını sağlayacak düzenlemeleri yapacaktır.
d. Umut partisince memuriyete alımların kurallar içinde ve şeffaf olarak yapılmasını sağlayarak memuriyete alımlarda mülakat sistemini kaldıracaktır.
e. Umut Partisi Belediyeler, mahalle ve köy idareleri ile ilgili kanunların geliştirilmesini sağlayarak, mahalli idarelerin daha hızlı ve etkili çalışmalar yapmalarını sağlayacaktır.

 1. İÇ VE DIŞ GÜVENLİK

İÇGÜVENLİK

a. Umut Partisinin güvenlik politikası ;Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, Türk Milletinin milli birlik ve beraberliğini, demokratik düzeni, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini hedef alan her türlü suç tehdidini daha suç işlenmeden önce önleyici tedbirlerin alınmasını sağlayacak projeler üretecektir.

b. Umut Partisi toplumsal huzur ve barışın sağlanması maksadıyla ; suç işlendikten sonra vatandaşı cezalandırmak değil, asıl olarak suçun işlenmesinin önüne geçilmesi için her türlü tedbirin alınmasını sağlayacaktır.

c. Umut Partisi Aile içi şiddet, kadın cinayetleri, töre cinayetleri, uyuşturucu madde temini, kadın ve çocukların cinsel istismarı başta olmak üzere toplum vicdanını kanatan suçlar için önleyici tedbirler alınmasını sağlayacaktır.

Terörle Mücadele

a. Umut Partisi terör örgütlerinin adları her ne olursa olsun, kime hizmet ederse etsinler, nereden yardım alıyorsa alsınlar, hukuk içinde mücadele edilerek süratle etkisiz hale getirilmesini sağlayacaktır.

b. Umut Partisi terörle mücadele kapsamında bölge halkına , eğitim ve ekonomik destek sağlayarak terörü oluşturan etkenlerin ortadan kaldırılması için gereken her türlü tedbiri alacaktır.

c. Umut Partisi ülkemizin gelişmesinin önündeki en büyük tehdidin terör örgütlerinin olduğu ilkesiyle terör örgütlerini ortadan kaldırmaya yönelik projeler üretecektir.

ç. Umut Partisi FETÖ ve benzeri bir yapının ülkemizde tekrar faaliyet göstermesini engelleyecek, yasal mevzuatları gözden geçirerek eksik gördügü düzenlemelerin yapılmasını sağlayacaktır.

Yolsuzlukla Mücadele

a. Umut Partisi yolsuzlukları ortadan kaldırmaya yönelik projeler üreterek yasal düzenlemelerdeki eksik hususları tespit etmek maksadıyla bir kurul kurulmasını sağlayacaktır.

Umut Partisi yolsuzluklara karıştığı tespit edilen kişilerin her türlü mal varlığına el koyulması için gerekli yasal düzenlemeleri yapacaktır.

b. Umut Partisi her türlü yolsuzluğa karışan kurum ve kişilere karşı ağır cezai yaptırımlar getirilmesini sağlayacak kanuni düzenlemeleri yapacaktır.

c. Umut Partisi kamu harcamalarında ve ihalelerinde şeffaflık sağlayıcı önlemler ve etkili denetim mekanizmalarının hayata geçirilmesini sağlayacaktır.

Doğu Güneydoğu Sorunu

a. Umut Partisi terör faliyetlerinin devletin ve bölge halkının en büyük sorunu olduğunun bilinciyle Doğu güneydoğu bölgesinde terör faaliyetlerini ortadan kaldıracak projeler üretecektir.

b. Umut Partisi Doğu güneydoğu bölgesindeki halkın eğitim seviyesini yükseltilmesi ve ekonomik kalkınma ile terörün ortadan kaldırılabileceği düşüncesiyle hareket edecektir.

c. Umut Partisi Doğu güneydoğu bölgesinde gençliğin terör unsurlarının propagandasından etkilenerek bu unsurların eline düşmesinin önüne geçmek üzere önleyici tedbirler alınacaktır.

ç. Umut Partisi Doğu güneydoğu bölgesinde üretime ve istihdama yönelik sanayi tesisleri kurulmasını saglayarak, tarım ve hayvancılıgın yeniden canlandırılması maksadıyla önlemler alacaktır.

Göç ve Mülteci Sorunu

a. Umut Partisi terör ve savaş sebebiyle ülkemize göç eden göçmenlerin ülkelerindeki savaş bittikten sonra topraklarına dönmelerini sağlayacak, bu göçmenlerden ülkemiz adına yararlı olabileceği tespit edilenlerden arzu edenlerin geçici Türk vatandaşlığına kabulleri ile ilgili çalışmaları gerçekleştirecektir.

b. Umut Partisi iç göçün en aza indirilmesi için gerekli sosyolojik ve ekonomik tedbirlerin süratle alınmasını sağlayacaktır.
c. Umut Partisi köylerden şehirlere olan göçlerin, ülkeyi özellikle tarım ve hayvancılık alanında zor duruma düşürdüğünün bilincindedir. Köye dönüş projesi kapsamında köylerine dönmesi sağlanan kişilere tanınan olanakların genişletilmesi maksadıyla çalışmalar yapacaktır.

DIŞ GÜVENLİK

Türk Silahlı Kuvvetleri

a. Umut Partisi Fetö yapılanması ve 15 Temmuz hain darbe girişimiyle itibarsızlaştırılan Türk Silahlı kuvvetlerinin itibarının tekrardan tesis edilmesi maksadıyla gerekli çalışmaları yapacaktır.

b. Umut Partisi Türk silahlı kuvvetlerinde çalışan veya emekli tüm personelinin sosyal ve ekonomik haklarını iyileştirici projeler gerçekleştirecektir.

Savunma Sanayi

a. Umut Partisi Güçlü ordu, güçlü millet ilkesiyle hareket edecektir.

b. Umut Partisi Türk silahlı kuvvetlerinin yerli ve milli silah sanayi projeleri ile tam donanımlı hale getirilmesi maksadıyla projeler üretecektir.

c. Umut Partisi silah sanayinde ülkemizin dışa bağımlılığını tamamen ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapacaktır.

ç. Umut Partisi Türk Ordusunun dünyanın en güçlü ordusu haline getirmek maksadıyla projeler üreterek Milli Savunma Akademesi başkanlığı bünyesinde Silah Teknolojisi bölümü açılması sağlanacaktır.

İSTİHBARAT

a. Umut Partisi İstihbarat kurumları içerisinde illegal çeşitli grup ve cemaatlerin yapılanmasına kesinlikle müsaade etmeyecektir.

b. Umut Partisi ülkemizin içinde ve yurt dışında isthbarat faaliyetlerine azami önem verecektir.

 1. KURUMLAR

EKONOMİ

a. Umut Partisi her türlü israfın önlenmesi maksadıyla projeler üretecektir.

b. Umut Partisi kendi kaynaklarımız ile yatırım, üretim, istihdam ve ihracat seferberliği başlatarak ekonomik büyüme sağlamaya yönelik çalışmalar yapacaktır.

c. Umut Partisi güçlü ve dışa bağımlı olmayan kendi kendine yetebilen yerli ve milli bir ekonomi inşa edecektir.

ç. Umut Partisi ülkemizin ekonomik çıkarlarını her türlü kişisel çıkarın üzerinde tutan bir anlayışla çalışmalarını sürdürecektir.

d. Umut Partisi üretime dayalı ekonomik politikalar izleyerek işsizliği önleyici ve ortadan kaldırıcı tedbirler alacaktır.

e. Umut Partisi bütün ekonomik kaynakları üretimde, istihdamın ve ihracatın desteklenmesinde kullanacaktır.

f. Umut Partisi borçlanma ve borcu borçla kapatma devlet politikalarına son verecektir.

g. Umut Partisi vergi sistemini adil olacak şekilde yeniden tanzim ederek vergi oranlarını alt seviyeye indirecektir.

ğ. Umut Partisi işçi, memur ve emekli gelirleri üzerinden alınan vergileri kaldıracaktır.

h. Umut Partisi asgari ücretli ve emeklilerin maaşlarını yaşamlarını rahat bir şekide sürdürebilecekleri bir seviyeye çıkaracak çalışmaları yapacaktır.

ı. Umut Partisi Türkiye Cumhuriyeti Halkının ekonomik sıkıntılarını ortadan kaldırmak üzere Hazine ve Maliye bakanlığı bünyesinde ekonomi iyileştirme merkezleri kurarak bu merkezleri İl ve ilçe düzeyinde halkımızın görüş, istek ve taleplerini alacak şekilde tesis edecektir.

i. Umut Partisi döneminde OHAL ve Sıkıyönetim gibi durumlar da ekonomik istikrarın sağlanabilmesi için serbest meslek mensubu ve düşük gelirli kişilere ödenek bağlanabilmesi sağlanacaktır.

Sanayi Politikaları

a  Umut Partisi yatırım, üretim ve sanayileşmeyi engelleyen bütün mali ve idari düzenlemeleri ortadan kaldıracaktır.
b. Umut Partisi ağır sanayi hamlesini yapacak tesisler inşa ederek, ağır sanayinin dışa bagımlılığını ortadan kaldıracak ara malları üretecek tesisler inşa ettirecektir.
c. Umut Partisi yerli ve milli üretime önem vererek tüm sanayi ekipmanlarının en küçük vidasına kadar yerli ve milli olmasını sağlayacak projeler üretecektir.
ç. Umut Partisi stratejik öneme sahip sanayi dallarının süratli bir şekilde kurulması için kamu-özel sektör ortaklığı dâhil her türlü girişim devlet politikası olarak desteklenecektir.
d. Umut Partisi bağımsızlığımız ve geleceğimiz için kritik öneme sahip olan savunma sanayine özel önem vererek Türk Silahlı Kuvvetlerinin yüzde yüz yerli ve milli tank, füze, savaş uçağı, savaş helikopteri, İHA ve SİHA gibi silahlar ile donatılmasını sağlayacaktır.
e. Umut Partisi sanayileşme ve teknolojik gelişme için gerekli insan kaynağının yetiştirilmesi ve beyin göçünün engellenmesi maksadıyla teknolojik yönden gelişmiş ülkelerde Üniversiteler açarak bu okullarda gençlerimizin eğitim görmesini sağlayacaktır.
f. Umut Partisi Organize Saniye Bölgelerinin yüksek kapasiteli mal ve hizmet üretecek konuma gelmesini sağlayacak projeler üretecektir.
g. Umut Partisi yaşamak için üreteceksin ilkesine bağlı olarak sanayi politikalarını geliştirecektir

Kamu Maliyesi
a. Umut Partisi kısa sürede bütçe açıklarını kapatmaya yönelik ekonomik projeler üretecektir.
b. Umut partisi kamu harcamalarının ekonomik istikrarın sağlanması amacıyla kullanılmasını sağlayacak, kamu harcamalarının amacı dışında kullanılmasına asla müsade etmeyecektir.

c. Umut Partisi bütçe harcamalarının denetimi görevi verilen Sayıştayın çalışmalarını düzenleyen mevzuatını tekrar gözden geçirerek etkin çalışmasını sağlayacaktır.

ç. Umut Partisi bütçe harcamalarında kamu yararı, adalet ve hesap verilebilirlik ana ilkeleri ışıgında çalışmalarını yürütecektir.

Para Politikaları

a. Umut Partisi Parasal politikalar kapsamında Türk Lirasının güçlü ve istikrarlı kılınmasını sağlayacak projeler üretecektir.

b. Umut Partisi ülkedeki fiyat istikrarının sağlanması maksadıyla gerekli tüm tedbirleri alacaktır.
c. Umut Partisi Türkiye Cumhurİyeti Merkaz Bankasının siyasi otoritenin etkisi altında kalmadan bağımsız bir şekilde görev yapmasını sağlayacak yasal düzenlemeleri ivedilikle yapacaktır.

Finansal Hizmetler

a. Umut Partisi finansal sistemin denetim ve düzenlemesinden sorumlu kurumların yasal mevzuat ve düzenlemelerini gözden geçirerek bagımsız görev yapmalarını sağlayacaktır.

b. Umut Partisi başta Bankacılık sektörü olmak üzere, ülkemizde finansal hizmetlerde çeşitliliğin artması için çalışmalar yapacaktır.

c. Umut Partisi Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) her türlü siyasi etkiden arındırılarak, sermaye piyasalarında denetim ve düzenleme görevini yerine getirmesini sağlayacaktır.

Özelleştirme

a. Umut Partisi özelleştirilen tüm Kamu kurum ve kuruluşlarını tüyü bitmemiş yetimin malı olarak değerlendirmekte olup muafazası için her türlü tedbiri alacaktır.

b. Umut Partisi Ekonomik faydalarının yanında stratejik ve sosyal açıdan da büyük öneme sahip Kamu İktisadi teşekküllerinin ülke menfaatleri göz ardı edilerek özelleştirme adı altında elden çıkarılması uygulamasına son verecektir.

c. Umut Partisi ilk aşamada stratejik öneme sahip elden çıkarılan kamu kurum ve kuruluşları milletimize tekrar kazandıracaktır.

BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKAMIZ

a. Umut Partisi teknolojinin hızla geliştiği dünyamızda gelişen ülkeler ile rekabet edebilmek için Teknoloji Bilim Kurulları kurarak yurt dışındaki teknolojik çalışmaların ülkemizdede sürdürülmesini sağlayacak projeler hazırlayacaktır.

b. Umut Partisi ülkemizi ileri seviyede teknoloji ülkesi haline getirmek maksadıyla çalışmalar yapacaktır.

c. Umut Partisi Türkiye’nin teknolojik ihtiyaçlarını ve önceliklerini belirleyerek bu teknolojik konularla ilgili projeler üretecektir.
ç. Umut Partisi her alanda çağı yakalamak ve gelecegimizi şekillendirmek için bilim ve teknolojinin bütün imkanlarından yararlanacaktır.

d. Umut Partisi bilim, teknoloji ve sanayi alanında uluslar arası düzeyde yarışmalar düzenleyerek mühendislerimizin kendisini geliştirmesini sağlayacaktır.

e. Umut Partisi üniversiteler, araştırma merkezleri ve TÜBİTAK gibi yapıların etkin ve verimli şekilde çalışmasını sağlamak maksadıyla gerekli yasal düzenlemeleri yapacaktır.

f. Umut Partisi devlet tarafından açılan teknoloji yoğun ihalelerde, ihaleyi yabancı bir şirket kazansa dahi, şartnamede mutlaka Türk mühendislerininde, işin icrasının her safhasında, ihaleyi alan şirket tarafından eğitileceği belirtilerek ihalelere çıkılması sağlanacaktır.

g. Umut Partisi ülke güvenliği için gerekli savunma sanayi teknolojilerine özel önem vererek gerekli imkanları seferber edecektir.

ğ. Umut Partisi tüm Elektronik yazılımların yüzde yüz yerli ve milli olması maksadıyla çalışmalar yapacaktır.

h. Umut Partisi elektronik yazılımlara dış güçlerin müdahalelerine izin vermeyecektir.

ı. Umut Partisi kaçınılmaz bir teknoloji olan uydu ve uzay teknolojileri için gerekli özeni göstererek alt yapı çalışmalarına başlayacaktır.

I. Umut Partisi türk şirketlerinin ürettiği teknolojik ürünlerin ekonomik karşılığını bulması, ticari dünyada, teknoloji fuarlarında tanınmalarını sağlamak için uluslar arası protokoller hazırlayacaktır.

j. Umut Partisi ülkemizin gelişmesine katkı sağlayan tüm teknolojik şirketlerin yüksek oranda vergi indiriminden yararlanmasını sağlayacaktır.

k. Umut Partisi siber güvenlik konusunda uzman personel yetiştirilmesi maksadıyla Milli Güvenlik Akedemisi bünyesinde yüksek ögrenim bölümü açılmasını sağlayacaktır.

KIRSAL KALKINMA

Tarım

a. Umut Partisi Tarımsal kalkınmanın her zaman öncüsü olacaktır.

b. Umut Partisi Umut dolu bir Türkiye için milli ve yerli tarım anlayışını tekrardan canlandıracaktır.

c. Umut Partisi Tarımı ülkesine yeten bir milletin dışarıya bağımlılığının büyük kısmının ortadan kalkacağının bilincinde hareket edecektir.

ç. Umut Partisi yerli tohum üretilmesi ve kullanılması ile ilgili yasal mevzuatların güncelleştirilmesini sağlayacaktır.

d. Umut Partisi çifçisini üretime yönlendirerek ekilen her bir ürünün milletimizin geleceğinin bir teminatı olduğu bilinciyle hareket edecektir.

e. Umut Partisi her bölgede yerli ve milli tohum çiftlikleri kurarak, yerli ve milli tohum bankası oluşturacaktır.

f. Umut Partisi çifçimize sahip çıkarak çifçimizin ürettiği ürünlerin maliyetleri göz önünde bulundurularak taban fiyatlarını belirleyecektir.

g. Umut Partisi tarım yapmak isteyen ancak yeterli ekipmama sahip olmayan çifçilerimize ekipman desteği sağlayacaktır.

ğ. Umut Partisi İl ve ilçelerdeki toprak mahsulleri ofis depolarını kullanıma açarak çifçimizin ürettiği her türlü ürünün belirli bir süre ücretsiz depolarda tutulmasını sağlayacak ve bunun karşığında çiftçiye teslim ettiği ürünün alındı belgesini verecektir. Çiftçi veya malını satmış ise tüccar bu alındı belgesini getirdiği zaman alındı belgesindeki ürünü alabileceklerdir. Böylece aracıların ürünleri üreticiden düşük fiyatla alması, ürün stoklaması engellenerek tarım ürünlerinde ucuzlama sağlanacaktır.

h. Umut partisi çiftçimizin tarım aletleri, gübre ve zirai ilaçları uygun fiyatla temin etmesi maksadıyla motorlu ve motorsuz tüm tarım aletlerini, gübre ve zirai ilaçları ülkemizde daha düşük maliyetle üretilmesi için gerekli çalışmaları yapacaktır.
ı. Umut partisi çiftçinin her daim yanında bulunarak dönüm başına vergiden muaf yakıt almasını sağlayacak yasal düzenlemeleri yapacaktır.

I. Umut Partisi GDO’lu tohumların ithalatını durduracaktır.

j. Umut Partisi bitki hastalıklarıyla mücadelede Halkımızın sağlıgını bozabilecek yabancı menşeili zirai ilaçların kullanılmasına kısıtlama getirecektir.

k. Umut Partisi Belediye Başkanlarının İl ve İlçede tarım alanlarını tespit ederek sorumlu oldukları illerin temel gıda ihtiyacını karşılayacak tarım çalışmaları yapmaları teşvik edilecektir.

Hayvancılık

a. Umut Partisi iktidarında her türlü Büyükbaş,Küçükbaş,Kümes hayvanları, ipek böcekçiliği, Arıcılık ve Balıkçılık faliyetlerinin devlet tekelinde yapılmasını sağlayacaktır.

b. Umut Partisi hayvancılığı ülkesine yeten bir milletin dışarıya bağımlılığının büyük kısmının ortadan kalkacağının bilincinde hareket edecektir.

c. Umut Partisi bütün İl ve ilçelerde soğuk hava depoları kurarak, hayvancılık yapan çiftçilerin etlerini buralara istediği zaman almak üzere alındı belgesi karşılığı verilmesi sağlanacak olup , çiftçimiz alındı belgesini serbest piyasada istediği zaman istediği fiyata satmasına imkân hazırlanacaktır. Böylece aracıların ve stokçuların fırsatçılık yapmaları engellenerek et ürünlerinin fiyatlarının ucuzlamasını sağlayacaktır.

ç. Umut Partisi hayvan cins ve ırklarının üretiminin yapıldığı hayvan üretim çiftliklerinin kurulmasını sağlayarak hem et hem de süt hayvancılığı için özel ırklar geliştirilmesini sağlayacaktır.

d. Umut Partisi geleneksel hayvancılıktan modern hayvancılığa geçilmesini sağlayarak, hayvansal üretimlerin artmasını sağlayacaktır.

e. Umut Partisi hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın daha iyi verim alabilmesini sağlamak maksadıyla İl ve İlçe tarım müdürlükleri tarafından ücretsiz sertifikalı eğitim verilmesini sağlayacaktır.

f. Umut Partisi Üniversitelerin ziraat fakültelerinde hayvan ve hayvan ürünlerinin üretiminin yapılmasını sağlamak maksadıyla projeler üretecek ve bu projeleri destekleyecektir.

g. Umut Partisi emniyet ve asayiş hizmetlerinde kullanılan at ve köpeklerin üretiminin yapıldığı üretim çiftliklerinin kurulmasını sağlayacaktır.

Orman

a. Umut Partisi ülkemizi güzelleştiren mevcut ormanlarımızın geliştirilerek korunması partimizin temel politikası olacaktır.

b. Umut Partisi halkımıza , ormanları korumanın ormanı sevmekten geçtiği bilinci, kamu spotu, görsel, yazılı ve sosyal medya ile anlatılacaktır.

c. Umut Partisi tarım ve hayvancılığa uygun olmayan alanlar ile tahribata uğramış ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılması çalışmalarını yapacaktır.

ç. Umut Partisi orman içinde bulunan meyve ağaçlarının bakımlarını yapmaları şartı ile ürünlerinin orman köylülerine verilmesini sağlayacaktır. Ürünlerin satış işlemleri için devlet yol gösterici olacak ve destek verecektir.

d. Umut Partisi orman bölgelerinde orman içi dinlenme tesisleri ve mesire yerlerini belirleyerek , uygun olmayan ve tehlikeli alanlarda piknik yapılmasını engelleyecek ve ciddi cezalar getirilerek caydırıcılığı sağlayacaktır.

e. Umut Partisi orman içi dinlenme ve mesire yerlerinin sayısını arttıracak, alınan giriş ücretleri ile bu gibi yerlerde yapılacak tesislerden elde edilecek gelirler, tesislerin bekçilik ve temizlik hizmetleri karşılığında alınan gelirlerin yerel köylülere bırakılmasını sağlayacaktır.

f. Umut Partisi milli parkların korunma ve bakımına özen gösterecek olup, milli parklar içinde kalan köylülerin uğrayacağı çeşitli zararlarınında devlet tarafından karşılanmasını sağlayacaktır.

g. Umut Partisi orman yangınları ile mücadele etmek için gerekli her türlü tedbiri alacak yasal düzenlemeleri yapacaktır.

ğ. Umut Partisi ormancılık ile ilgili araştırma, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının geliştirilmesi amacıyla, Orman fakültelerinin desteğinde, ormancılık araştırma enstitüsünü oluşturacak ve ormancılık araştırma enstitüsünün personel ve donanım ihtyaçlarını karşılayacaktır.

MADEN

a. Umut Partisi her türlü madeni çıkaracak ve işleyebilecek teknolojiye sahip olabilmek maksadıyla projeler üretecektir.

b. Umut Partisi stratejik maden kaynakları için özel düzenlemeler getirerek, dünya genelinde büyük rezerve sahip olduğumuz bor, toryum, trona madenlerinin uluslararası pazardan yeterli pay almasını sağlayacaktır.

c. Umut Partisi madencilik sektöründe yerli makine ve ekipman kullanılmasını teşvik edecek olup, madencilik sektöründe yerli makine ve ekipmanın üretilmesi için özel ağır sanayi tesislerini kuracaktır.

ç. Umut Partisi Maden tetkik ve arama genel müdürlüğünün dünyada gelişen maden arama ve tarama teknikleri ile donatılmasını sağlayarak, tespiti yapılmamış veya yapılamamış maden rezervlerinin tespit edilerek ülkemizin hizmetine sunulmasını sağlayacaktır.

d. Umut Partisi katma değeri yüksek olan altın ve gümüş madenciliğinin gelişmesi için özel çalışmalar yapılmasını sağlayacaktır.

e. Umut partisi ülkemizin demir madeni havzalarında yüksek kaliteli çelik üreten demir çelik fabrikaları ile kömür madeni havzalarında enerji üretimi sağlayan termik santrallerin kurulmasını sağlayacaktır.

f. Umut Partisi maden kazalarının önlenebilmesi ve en az seviyeye düşürülmesi için gerekli hukuki ve bilimsel çalışmaları en üst seviyeye çıkaracaktır.

ENERJİ

a. Umut Partisi ülkemizin bağımsız olabilmesi için, enerjide dışa bağımlılıktan kurtulması maksadıyla her türlü tedbiri alacaktır.
b. Umut Partisi Elektrik ve gaz dağıtım şirketlerinin denetim faaliyetlerinin eksiksiz yürütülmesini sağlayacak, elektrik ve gaz tüketim bedellerindeki KDV oranını düşürecektir.
c. Umut Partisi ülkemizin doğalgaz, petrol, kömür gibi enerji kaynaklarını ithal etmesi cari açığa sebep olmaktadır. Umut Partisinin hedefi bu cari açığı olabilecek en az seviyeye indirmek maksadıyla çalışmalar yapacaktır.
ç. Umut Partisi enerji politikalarında su, jeotermal, dalga, hidrojen, güneş ve rüzgar enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına özel önem gösterecek olup, güneş ve rüzgar enerjisi santrallerinin kurulması maksadıyla çalışmalar yaparak, çatılarda enerji panelleri ile elektrik enerjisi üretiminin arttırılması çalışmalarını yapacaktır.
d. Umut Partisi enerji üretilmesini sağlayan yerli ve milli tesislerin süratle kurulmasını sağlayacaktır.
e. Umut Partisi nükleer enerji santrallerinin kurulum teknolojisi ve hammadde temini alanlarında dışa bağımlılıktan kurtulmak maksadıyla yapılacak çalışmalar teşvik edilecektir.
f. Umut Partisi uranyum ve toryum madenlerinin çıkarılması, işlenmesi ve enerji üretimine yönelik geliştirme çalışmalarını teşvik edilecektir.
g. Umut Partisi elektrik, su, doğalgaz gibi zorunlu ihtiyaçları maddi gücü zayıf ailelere gelir testi yaparak ücretsiz olarak faydalanmalarını sağlayacaktır.
ğ. Umut Partisi doğal gaz bulunmayan bütün il,ilçe,belde ve mahallelere doğalgaz hattının döşenmesini sağlayacaktır.
h. Umut Partisi izlemiş olduğu tüm enerji politikalarında doğanın ve çevrenin korunması maksadıyla gerekli tedbirleri alacaktır.

ULAŞTIRMA
a. Umut Partisi denizyolları, demiryolları ve havayolu ile insan ve malzeme taşımacılığının geliştirlmesi için projeler üretecektir.

b. Umut Partisi kara,deniz ve havayolu taşımacılığından emekli ve öğrencilerimizin ücretsiz ve indirimli yararlanmasını sağlayacak çalışmalar yapacaktır.

c. Umut Partisi yük taşımacılığında özellikle demiryollarının kullanımını teşvik edecek ve bu yönde yeni yatırımlar yapacaktır. Özellikle tahıl, sebze, meyve ve maden, endüstriyel hammadde üreten bölgeler ile tüketicilerin yogun olduğu bölgeler tespit edilip, buna göre yeni hatlar belirlenecektir. Bu yeni hatların, önemli sanayi merkezlerimizi limanlarla birleştirmesi maksadıyla çalışmalar yapacaktır.

ç. Umut Partisi demiryolları ile insan taşımacılığının arttırılmasını arttıracak tedbirler alarak, yeni hızlı tren güzergâhları belirleyerek hat döşenmesini sağlayacaktır.

d. Umut Partisi deniz taşımacılığının gelişmesi maksadıyla çalışmalar yaparak, yolcu ve yük taşımacılığına gereken önemin verilmesini sağlayacaktır.

e. Umut Partisi mevcut otoyol ve köprüler için yüklenici firmalar ile yapılan sözleşmeleri devlet ve millet menfaati doğrultusunda yeniden değerlendirilmesini sağlayacaktır.

f. Umut Partisi ambulans helikopter taşımacılığının oluşması için yasal düzenlemeler yaparak, hastanelere ve şehrin uygun yerlerine helikopter iniş alanlarının yapılmasını sağlayacaktır.

g. Umut Partisi demiryolu ve denizyolları ulaşım araçlarının ithal edilen bütün aksamlarının yerli ve milli olarak üretilmesi maksadıyla çalışmalar yapacaktır.

ğ. Umut Partisi ulaşım problemi olan il,ilçe,belde ve köy yollarının modern bir şekilde inşa edilmesini sağlayarak dünya standartlarına ulaşmasını sağlayacaktır.

h. Umut Partisi kara yolu ulaşım ağının altyapısını kuvvetlendirecektir.

SAĞLIK

a. Umut Partisi sağlıkta sosyal devlet ilkesine uygun olarak muayene ücreti ve ilaç katkı payının kaldırılmasını sağlayacaktır.

b. Umut Partisi koruyucu sağlık hizmetlerine, başta çocuklar, yaşlılar ve kadınlar olmak üzere tüm toplum için süreklilik kazandırılacak çalışmalar yapılacaktır.

c. Umut Partisi ekonomik yetersizliği ve sağlık güvencesi olmayan vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmasını sağlayacak olup, Genel sağlık sigorta primini kaldıracaktır.

ç. Umut Partisi yurt dışında tedavi görmesi sağlık kurul raporları ile tespit edilen hastaların tüm tadavi masraflarının ücretsiz olmasını sağlayacaktır.

d. Umut partisi okullarda sağlık ve ilk yardım derslerini zorunlu hale getirecektir.

e. Umut Partisi sağlık hizmeti sunan kurumların fiziki şartlarının iyileştirilmesi çalışmalarını yapacaktır.
f. Umut Partisi sağlık hizmetlerinde teknolojik yönden dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak maksadıyla, kendi sağlık ekipman malzemelerini yerli ve milli olarak üretilmesini sağlayacak çalışmalar yapacaktır.

g. Umut Partisi aşı ve ilaç fabrikaları kurarak, tüm aşı ve ilaçların yerli ve milli olmasını sağlayacaktır.

ğ. Umut Partisi Şehir hastanelerini tıp fakültelerinin araştırma hastenesi kapsamına alarak, sağlık hizmetinlerini vatandaşımızın ayağına götürmek maksadıyla tüm il ve ilçelerde tam donanımlı yeterince devlet hastanelerinin ve semt poliniklerinin kurulmasını sağlayacaktır.

h. Umut Partisi sağlık personellerinin özlük haklarında iyileştirme yapacaktır.

ı. Umut Partisi aile hekimliklerinin yeterli donanım ve personele kavuşmasını sağlayacak yasal düzenlemeleri yapacaktır.

I. Umut Partisi özel muayenehanelerde yaplan diş hekimliği hizmetlerinin tamamını SGK kapsamına alınarak tedavilerin ücretsiz yapılmasını sağlayacaktır.

j. Umut Partisi hastanelerin mal ve hizmet alımlarını,hastanelerin kendi birimleri tarafından değil, illerde görevlendirilecek Kamu ihale kurumlarının birimleri tarafından yapılmasını sağlayacaktır.

k. Umut Partisi Yaşlıların bakımı için yeterli sayıda yaşlılık hekimliği merkezleri ve Sağlık Bakanlığının denetim ve kontrolünde huzur evleri açılmasını sağlayacaktır.

l. Umut Partisi hasta haklarını koruyan hukuki düzenlemeleri yeniden ele alarak hasta-hekim memnuniyetini esas alan çalışmalar yapacaktır.

TURİZM

a. Umut Partisi doğal dengenin,çevrenin, tarihi ve kültürel varlıkların özenle korunmasına yönelik her türlü tedbiri alacaktır.

b. Umut Partisi deniz, kum ve eğlence turizminin yanında Sağlık, spor, dağcılık, trekking turizmi gibi farklı turizm çeşitlerinin de ülkemize kaynak sağlaması maksadıyla çalışmalar yapacaktır.

c. Umut Partisi ülkemizin sahip olduğu tarihi, turistik, kültürel zenginliklerimizin, tabiat varlıklarımızın uluslararası alanda tanıtılması için gerekli tanıtım çalışmalarını yapacaktır.

ç. Umut Partisi yabancı turistlerin misafirperverliğimize yaraşır biçimde muamele yapılmasını sağlamak maksadıyla gerekli yasal düzenlemeleri yapacaktır.

d. Umut Partisi turistik yerlerin restorasyon çalışmalarını yaparak kültür varlıklarımızın korunmasını sağlayacaktır.

e. Umut Partisi turizm bölgelerinde bölgesel el sanatları ve yöresel ürünlerin üretimi ve pazarlanması ile ilgili olarak çalışmalar yaparak bölge halkının ekonomisine katkı sağlayacak projeler üretecektir.

f. Umut Partisi jeotermal su kaynaklarının ve deniz suyunun sağlık sektöründe kullanımını uluslar arası alanda teşvik ederek, sağlık turiziminin gelişmesi için çalışmalar yapacaktır.

ÇALIŞMA HAYATI

a. Umut Partisi çalışma hakkının Anayasa’da tanımlanmış bir hak olduğunun bilinciyle hareket edecektir.

b. Umut Partisi tüm çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli iş ortamlarında çalışmasının temini için gerekli çalışmaları yapacaktır.

c. Umut Partisi çalışanların ücretlerinin belirlenmesinde adaletli olunması, çalışanların sürekli değişen ekonomik şartlar ve enflasyon karşısında ezilmemesini sağlayacak yasal düzenlemeleri yapacaktır.

ç. Umut Partisi ülkemizde istihdam imkânlarının geliştirilmesi ve vatandaşlarımız için iş sahaları açmak üzere proje çalışmaları yapacaktır.

d. Umut Partisi cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutukluların ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak iş kollarında çalıştırılması için yasal düzenlemeleri yapacaktır.

SENDİKALAR

a. Umut Partisi sendika faaliyetlerinin demokrasinin bir sonucu olduğu bilinciyle hareket edecektir.

b. Umut Partisi çalışanların sendikalara üye olmalarının önündeki engellerin kaldırılması için yasal düzenlemeleri yapacaktır.

c. Umut Partisi kamu sektöründe ve özel sektörde çalışanların ezilmediği ve sendikaların güçsüzleştirilmediği bir anlayışı benimseyecektir.

SOSYAL GÜVENLİK

a. Umut Partisi sosyal güvenlik hakkının teminatının devlet olduğu anlayışıyla hareket edecektir.

b. Umut Partisi emeklilik ve sağlık sigortalarının koşullarının iyileştirilmesi ve kapsamlarının genişletilmesi için çalışmalar yapacaktır.

c. Umut Partisi emeklilik hakkını kazanmış vatandaşlarımızın belli bir yaşa kadar emeklilikten doğan haklarını kullanamaması uygulamasını ortadan kaldıracaktır. 1999 yılından önce işe girmiş ancak sonradan yasaların değiştirilmesi ile emeklilik hakkı ellerinden alınarak yaş şartı getirilen EYT( Emeklilikte Yaşa Takılanalar)’ li vatandaşlarımızın geçmişe dönük haklarını iade ederek emekliye ayırma işlemine tabi tutacaktır.

7.DIŞ POLİTİKA

Avrupa Birliği

a. Umut Partisi Avrupa Birliği Yönetimi ile ilişkilerini Turkiye Cumhuriyeti halkının menfaatlerini göz önünde bulundurarak düzenleyecektir.

b. Umut Partisi Avrupa birliğinin Türkiye Cumhuriyeti Halkı için düşündüklerinin bilincinde hareket edecektir.

Türk Dünyası

Umut Partisi iktidarı döneminde tüm Türk ve Müslüman Dünyası ile Birlikten güç doğar ilkesi ışığında hareket edecektir.

Ortadoğu

Umut Partisi Ortadoğudaki kan ve gözyaşının sebebinin bilincinde olup, Ortadoğuya barışın gelmesi için çalışmalar yaparak, projeler üretecektir.

Kıbrıs

a. Umut Partisi iktidarında Yavru vatan kıbrıs düşüncesiyle Kıbrıs’ın yanında bulunarak, Kıbrıs hükümetinin Kıbrıs halkı için olumlu politikalarını destekleyecektir.
b. Umut Partisi iktidarında Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs ile yakın, samimi, saygın ilişkiler geliştirerek , Ada’daki barışı idame ettirmek ve Kıbrıs halkının menfaatlerini göz önünde bulundurarak porejeler üretecektir.

Yunanistan

Umut Partisi Yunanistan yönetimi ile ilişkilerini Turkiye Cumhuriyeti halkının menfaatlerini ve toprak bütünlüğünü göz önünde bulundurarak düzenleyecektir.

Amerika

Umut Partisi ABD Yönetimi ile ilişkilerini Turkiye Cumhuriyeti halkının menfaatlerini göz önünde bulundururak düzenleyecektir.

Uluslararası Göç ve Terör

a. Umut Partisi bulundukları ülkelerden terör ve savaş sebebiyle ülkemize göç eden göçmenlerin ülkelerindeki savaş bittikten sonra ülkelerine dönmelerini sağlayacaktır.
b. Umut Partisi göçmenlerin ülkelerine dönecekleri zamana kadar eğitilmesi, türkçe öğretilmesi, ekonomiye, insan gücüne kazandırılması için gerekli çalışmaları yapacaktır.

NATO

a. Umut Partisi Nato üyesi ülkelerin Türk ve müslüman ülkelerindeki törere destek vermesini asla kabul etmemektedir.
b. Umut Partisi NATO’ya bağlı ülkeler arasındaki çifte standart uygulamasını asla kabul etmemekte ve bu durumu önleyici tedbirler alacaktır.
c. Umut Partisi NATO üyesi ülkelerin müttefik olarak gösterdiği üye ülkelerde terör örgütü faaliyetlerine destek vermesini önleyecek ve uluslararası yaptırımlar getirilmesi maksadıyla çalışmalar yapacaktır.
HEDEFLERİMİZ

a. Güçlü milletimizi bir tutacağız.

b. Başarılı bir Türkiye ülküsünü oluşturacağız.

c. Kültürel birikimimizi iyi anlatacağız,

ç. Milletimiz için daima en iyisini yapacağız.

d.Ülkemizin tam bağımsız bir konuma gelmesi için her alanda yerli ve milli çalışmalar yapacağız.

TÜRKİYE’YE UMUT OLACAĞIZ !